Een veel gebruikte en populaire programmeertaal voor interactieve websites is PHP. De laagdrempeligheid en de vrije verkrijgbaarheid dragen hieraan bij. Bij laagdrempeligheid denken wij aan de betrekkelijke eenvoud waarmee PHP te leren is. Tot enkele jaren geleden werd PHP nauwelijks gebruikt door bedrijven en grote instellingen maar sinds PHP de mogelijkheid biedt om volledig object geörienteerd te programmeren raakt PHP daar nu ook in trek.

PHP gaat hand in hand met de open source database MySQL en biedt daarmee de mogelijkheid tot het bouwen van interactieve websites waarbij data worden verzameld en geanalyseerd.